Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí - přijetí k předškolnímu vzdělávání

1. 6. 2018

Celý dokumet ke stažení zde  (formát pdf)

V Dolní Bělé dne 31. 5. 2018
Č.j.: ZŠ DB 192 / 18

ROZHODNUTÍ

Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

k předškolnímu vzdělávání
v Základní škole a Mateřské škole Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizaci
od 1. 9. 2018 byly přijaty děti s registračními čísly

2018 / 01  2018 / 06 2018 / 16 2018 / 26
2018 / 02 2018 / 11 2018 / 17 2018 / 30
2018 / 03 2018 / 12 2018 / 22  2018 / 31
2018 / 04 2018 / 13 2018 / 24 2018 / 32
2018 / 05 2018 / 14 2018 / 25 2018 / 33

od 1. 11. 2018 byly přijaty děti s registračními čísly
2018 / 19                  2018 / 29
od 1. 1. 2019 byly přijaty děti s registračními čísly
2018 / 27

Odůvodnění

Zákonný zástupce přihlásil výše uvedené děti k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu. Na základě kritérií pro přijímání dětí Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška, příspěvková organizace rozhodla o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizace.

Mgr. Ludmila Čechová
ředitelka školy