Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika vzdělávacího programu

5.
                             Školní vzdělávací program

a) Název a charakteristika ŠVP:

   Obsah  ŠVP, jehož název zní  „Básničky nám pomáhají objevovat svět“, je rozdělen do pěti hlavních tématických bloků.
Tyto hlavní tématické bloky jsou zpracovány učitelkami v třídních vzdělávacích programech v jednotlivých třídách do dalších integrovaných tématických bloků s ohledem na věk, potřeby, možnosti dětí.
     Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu a z podmínek mateřské školy. Je zaměřen na osvojování si základních principů zdravého životního stylu, péči o zdraví a vytváření  kladného vztahu k přírodnímu prostředí, okolnímu světu, ostatním lidem i k sobě samému. Systematicky rozvíjí celou osobnost dítěte.
Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času na spontánní hru, pracují svým osobním tempem. Dbáme na zachování  a respektování soukromí dětí.
Školní vzdělávací program je rodičům přístupný na nástěnce v šatně MŠ a v jednotlivých třídách u p. učitelek.

Ve spolupráci s klinickým logopedem a s rodiči dětí provádíme v MŠ procvičování a upevňování správné výslovnosti dětí.

Jako nadstandardní činnost nabízíme kroužek „Hravá angličtina“ pro 4-5 leté a 5-7 leté děti. Odpoledne, jedenkrát týdně, jej vede paní učitelka ZŠ Mgr. Petra  Tabačarová Nováková.