Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. ročníku

Zápisy do 1. ročníku se uskuteční ve středu 11. 4. 2018 od 14,00 do 16,00 hodin. 
 

Ve školním roce 2018/2019 plánujeme otevřít  jednu 1. třídu.

Vlastní zápis za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce bude probíhat 11. 4. 2018 v budově základní školy ve dvou částech:

  • Formální část  - zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky vyplněním a odevzdáním žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky. 
  • Motivační část - Rozhovor s dítětem (v rozsahu maximálně 20 minut) a jiné činnosti s dítětem (v jejich průběhu je sledována věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů apod.)). Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. Tato část zápisu probíhá v případě, že je dítě u zápisu přítomno a souhlasí-li s tím zákonný zástupce (zákonný zástupce může být přítomen u všech součástí zápisu).

Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ( v případě cizince pobyt) ve školském obvodu Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizace a přihlédnuto bude i k dalším kritériím  odkaz na kritéria  (formát doc.)

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu odevzdat žádost o odklad s doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Náhradní termín zápisu – nejpozději do 30. 4. 2018 po telefonické domluvě s Mgr. Ludmilou Čechovou, ředitelkou školy – TF: 373 394 041

K zápisu s sebou přineste:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo doklad o trvalém pobytu dítěte
  • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení ( pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (v případě žádosti o odklad školní docházky)

 

Seznamy dětí přijatých k základnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá budou zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce u hlavního vchodu do budovy školy a na webových stránkách školy nejpozději 18. dubna 2018.

V případě dvou prvních tříd  budou žáci do tříd zařazováni podle místa trvalého bydliště tak, aby byl zachován vyrovnaný počet žáků v jednotlivých třídách. 

Zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a nahlédnout do nich do 25. dubna 2018 v ředitelně ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá vždy od 7:00 do 14:40 hodin.

Rozhodnutí o přijetí si budou moci zákonní zástupci vyzvednout po vyzvání. Rozhodnutí o nepřijetí (o odkladu povinné školní docházky o jeden rok) budou zákonným zástupcům doručena do vlastních rukou.